مشاوره و طراحی و نصب سیستم های خورشیدی و بادی، پمپ های خورشیدی، اب گرم کن های خورشیدی، پمپ خورشیدی، پکیج خورشیدی، برق خورشیدی، سیستم های قابل حمل، تجهیزات خورشیدی، سیستم های بادی، توربین بادی، بهینه سازی مصرف انرژی.