طراحی و اجرای سیستم اتصال به زمین

 

در سالهای اخیر لزوم رعایت موارد ایمنی در پیشگیری از حوادثی نظیر آتش سوزی و برق گرفتگی در صنایع مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش های پیشگیری از بروز حوادث برقی, آتش سوزی و برق گرفتگی در صنایع, استفاده از سیستم های اتصال به زمین است. با توجه به این نکته و نیاز جامعه به فعالیت در این زمینه ، مهندسین شرکت اکوشید نیز با استفاده از نرم افزارهای موجود  و با در نظر گرفتن و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تلاش و فعالیت های خود را در این زمینه گسترش داده اند….

از جمله این اقدامات و تجربیات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • اجرای گراندینگ
  • اجرای چاه ارت با صفحه
  • اجرا با روش ترکیبی
  • اجرای سطحی