news

اختراع راکتور خورشیدی ذخیره بلند مدت انرژی برای نخستین بار در دنیا توسط یک نخبه در قزوین

یک بانوی نخبه ایرانی در قزوین موفق به اختراع و ساخت نخستین راکتور خورشیدی ذخیره بلند مدت انرژی گرمایشی در دنیا شده که با استفاده از آن برای نخستین بار می توان بخار خورشید را در فرآیندهای فیزیکی تبدیل به گرمایش کرده و در بلند مدت ذخیره و از گرمای آن جهت ایجاد گرما در اماکن مختلف مانند گلخانه ها استفاده کرد.

سیده رقیه جلالی دانش آموخته از کشور آلمان و مخترع و مبتکر ایرانی و عضو انجمن مخترعان کشور و صاحب امتیاز 6 اختراع و صاحب برند فلکمن(VOLKMANN) در ایران می باشد.