news

تجهیزات جدید خانه؛ آجرهای خورشیدی انرژی ساختمان را تامین می کنند

محققان دانشگاه اکستر نوعی بلوک خورشیدی ساخته اند که آفتاب را به انرژی قابل مصرف برای ساختمان تبدیل می کند.خانه های آینده را می توان از بلوک هایی ساخت که نور خورشید را به انرژی قابل استفاده تبدیل می کنند.

این بلوک ها یا مربع های خورشیدی (solar squared) طوری طراحی شده اند تا به طور نامحسوس کنار یکدیگر قرار گیرد و می توان با آنها یک ساختمان کامل ساخت یا از آن برای نوسازی بخشی از املاک قدیمی استفاده کرد.ساختار بلوک ها شباهت زیادی به بلوک های شیشه ای دارد که می توان آن را جایگزین آجرهای معمولی کرد تا نور وارد خانه شود.هر بلوک دارای مدارهای بصری هوشمندی است که آفتاب را در سلول های خورشیدی کوچکی متمرکز می کند. به این ترتیب تولید انرژی هر سلول افزایش می یابد.الکتریسیته تولید شده در این روش را می توان برای تامین برق خانه به کار برد یا آن را در باتری ها ذخیره کرد. حتی می توان آن را برای شارژ خودروهای الکتریکی به کار برد.

محققان دانشگاه اکستر اکنون در حال جستجوی سرمایه گذاری برای انجام آزمایش های تجاری محصول هستند. این بلوک ها در سال 2018 میلادی به بازار عرضه می شوند.